10 eisen voor een sociale klimaatrevolutie

Beeld je eens in: een land dat niet bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Een land, met propere lucht, dat draait op 100% hernieuwbare energie. We zijn ervan overtuigd: in 2050 kunnen we in zo’n land leven.

Op voorwaarde dat we nu beginnen werken aan een ambitieuze klimaatrevolutie die de superrijken doet betalen. Een fenomenaal sociale klimaatrevolutie die de bevolking niet op kosten jaagt, maar zorgt voor beter geïsoleerde huizen, gratis openbaar vervoer en betaalbare energieprijzen.

Eén. Durf kiezen voor gratis openbaar vervoer

Voor het einde van 2019 wordt Luxemburg het eerste land ter wereld waar het openbaar vervoer volledig gratis is. In heel Europa zijn er ondertussen 56 steden die experimenteren met gratis openbaar vervoer. Wij willen dit goede voorbeeld navolgen. We maken het volledige aanbod van De Lijn, de MIVB en de TEC gratis.

In plaats van nieuwe taksen op vliegtickets, willen we hogesnelheidstreinen en nachttreinen toegankelijk maken als duurzaam en betaalbaar alternatief voor het vliegtuig.

Twee. Verdrievoudig het aandeel van trein, tram, bus & metro

Onze regering heeft al meer dan 3 miljard bespaard op de NMBS. Op die manier dwingen ze mensen de auto te nemen en verhinderen ze de uitbouw van alternatieven. Wij willen dit omgekeerd zien door een heuse investering. Het gaat hier om politieke keuzes van waar je je geld in steekt. Door extra investeringen in personeel en materieel zorgen we voor stipte treinen.

Drie. België klimaatneutraal tegen 2050

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C leggen we een bindende doelstelling vast: 60% minder CO2 uitstoot tegen 2030. En dus niet 35% zoals nu op tafel ligt. Dit tot we in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Het objectief is 100% hernieuwbare energie.


Vier. Eén minister voor klimaat, energie en mobiliteit

We hebben vandaag vier duurbetaalde klimaatministers en nul klimaatbeleid. We willen één minister die verantwoordelijk is voor één ambitieus klimaatbeleid. We maken de bevoegdheden milieu, energie en klimaat opnieuw federaal, want het klimaatprobleem gaat het hele land aan en stopt niet bij de taalgrens. Daarenboven is het een voorwaarde voor een efficiënte en ambitieuze maatregelen op grote schaal.

Vijf. Investeer in ecologische alternatieven

“Als het klimaat een bank was, was het al lang gered.” Toen de bankencrisis uitbrak, waren er plots tientallen miljarden om de graaibankiers uit de nood te helpen. Vandaag willen we diezelfde politieke daadkracht zien voor de klimaatcrisis.

Zes. Bindende uitstootnormen voor grote bedrijven

Je kan er niet naast kijken. 300 grote uitstoters zijn vandaag verantwoordelijk voor 45% van de totale Belgische uitstoot.
We moeten per sector bindende uitstootnormen inboeren voor de grote uitstoters van broeikasgassen. De grote vervuilers worden verplicht om te investeren in energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen. Deze klimaatinvesteringen bieden veel kansen voor nieuwe werkgelegenheid.

Zeven. Betaalbare energie in eigen handen

We investeren zelf in de stroom van de toekomst. In plaats te vertrouwen op energiemultinationals die enkel denken aan winst en niet aan de planeet, willen we een publieke energiesector, in handen van de samenleving en onder democratische controle. Want energie is een recht, geen luxe.

Acht. Sla het te veel aan energie op

De zon schijnt niet altijd, de wind waait niet altijd even sterk. 100% hernieuwbare energie is onmogelijk zonder opslag van energie. Om de dalen in de productie van hernieuwbare energie op te vangen, investeren we in opslag van de overschotten door het aanmaken van waterstof.

Negen. Zorg voor een goede isolatie van woningen

Wie het niet breed heeft, woont vaak ook nog eens in een slecht geïsoleerde woning. We moeten investeren in goed geïsoleerde huizen, zodat zowel de bevolking als het klimaat hiermee gered wordt.

Tien. Géén CO2-taks. De klimaatrevolutie moet sociaal rechtvaardig zijn

We verzetten ons tegen een koolstoftaks, die de kost voor duurzame energie doorrekent naar de gewone mensen, en op die manier mensen nog dieper in armoede duwt. Voor de financiering van de klimaatrevolutie moeten belastingen geheven worden op de superrijken. Zij zijn het meest verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en het minst kwetsbaar voor de gevolgen.

 


Schrijf als eerste een commentaar

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.