Stop geweld op vrouwen

In een wereld waar 90% van het wereldinkomen in mannelijke handen ligt,
in een maatschappij waar vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen voor het uitoefenen van dezelfde job,
in een land dat voor de overgrote meerderheid geregeerd wordt door mannen,
gaat men als vanzelfsprekend de vrouw als minderwaardig beschouwen.
Dit is het zogenaamd institutioneel seksisme en houdt in dat seksisme geworteld zit in de structuren van de maatschappij.

 

In een systeem waar alles draait rond winst en waar de vrouw door institutioneel seksisme meer vertegenwoordigd is in de zorgsector, meer parttime werkt en lagere posities bekleedt, creëert de vrouw ook minder winst en wordt ze vanuit de winstlogica dus minder waardevol geacht dan haar mannelijke tegenhanger.

In 2017 stierven in België 38 vrouwen als gevolg van dergelijk geweld. In 2018 werden 36 vrouwen gedood en in 2019 al 9. Uit schattingen blijkt dat tot 100 vrouwen per dag verkracht worden. Daarenboven wordt in België 44% van de verkrachtingsaangiftes geseponeerd. Nog steeds kan je na het melden van een verkrachting te horen krijgen of je niet teveel gedronken had, en of je het niet had uitgelokt. Als je al je moed bijeenschraapt om naar de politie te stappen, blijkt de zaak ‘niet prioritair’ te zijn. Er is nood aan een actieplan tegen het fenomeen dat meer en meer een naam krijgt: femicide. Dat is nodig om de strijd tegen geweld op vrouwen eindelijk au sérieux te nemen.

Het is het maatschappelijk systeem dat seksisme creëert, goedkeurt en zelfs voortzet. De strijd tegen seksueel geweld seksisme is een strijd die samengaat met de strijd tegen institutioneel seksisme. De strijd voor gelijke rechten tussen vrouw en man gaat hand in hand met de strijd voor een ander systeem. Een systeem dat draait om solidariteit, gelijkheid en respect. Een systeem dat de mensen eerst zet en niet de winst.


Schrijf als eerste een commentaar

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.